INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS
05/07/2017 - 18:17

Bu projede doküman yönetim ve paylaşım düzeneğinde kullanılacak olan

  • kriptografik algoritmalar ve anahtar boylarının standartlar gözönüne alınarak çok seviyeli güvenlik uygulamalarına göre belirlenmesi ve Türkiye'de kullanılabilecek algoritmaların sınıflandırması;
  • belirlenen bu algoritmaların açık kaynak kodlu yazılımlardan da yararlanılarak bir yazılım paketi içinde oluşturularak ve uygulaması;

yapılmıştır.

Proje Başlangıç Tarihi: 06/02/2008

Süresi: 4 ay