Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Koşulları:


Enstitümüzdeki öğrenci ve tez danışmanlığı yapan öğretim üyelerinin sayıları gözönüne alınarak, tezli programlara yapılan başvuru değerlendirmelerinin 2021-2022 akademik yılı II. Döneminden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır

Tezli programa geçmek icin başvuran öğrencinin; 

  1. Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde aşağıda belirliten dersleri tamamlamış olması,

Aktüerya Bilimleri:                IAM546, IAM547, IAM582, IAM583

Bilimsel Hesaplama*:          IAM561, IAM562, IAM566, IAM572

Finansal Matematik:            IAM520, IAM522, IAM 524, IAM541

Kriptografi:                            IAM501, IAM503, IAM504, IAM511, IAM512 (bu derslerden en az dördü)

      2. 1. Madde de belirtilen derslerin not ortalamasının 3,25 ve üzerinde olması**,

    3. Kendisiyle tez çalışması yapmayı kabul eden öğretim üyesinden yazılı onay almış olması, varsa eş danışmanının (danışman öğretim üyesinin Enstitü dışından olması durumunda, eş danışmanın program öğretim üyelerinden olması önerilir) belirlenmiş olması,  

     4. Tez konusunun belirlenmiş olması, tez konusunu ve yapacağı çalışmaları anlatan detaylı bir tez özetininin hazırlanmış olması

 gerekmektedir.

 Tezli programa geçişte öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yükleri ve öğrencilerin not ortalamaları, zorunlu derslerdeki başarıları gözönüne alınır.

 Bu koşulların sağlandığı durumda, tezsiz programda kayıtlı öğrencinin tezli yüksek lisans programına geçişi kabul edilebilir.

(*),(**) Bilimsel Hesaplama Programına 2022-2023 Güz dönemi itibariyle başlayan öğrencilerin (Af kanunları dahil): IAM561 ve IAM562 derslerini en az BB harf notu ile geçmiş olması ve başvuru dönemindeki genel ortalamasının en az 3.25 olması beklenmektedir.


 Başvuru


 Şartları sağlayan öğrenciler, yarıyılın ilk haftasının son gününe kadar formu doldurup Enstitü Sekreterliği'ne “resmi olmayan” bir not dökümü ekleyerek resmi başvuruda bulunurlar. Tezli Programa Geçiş Başvuru Formu talebi şunları içerir:

  1. Statü değişikliğine başvuru,
  2. Tezi yürütmeyi kabul eden öğretim üyesinin adı,
  3. Araştırma konusunun başlığı,
  4. Danışmanın onayı ve imzası.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü, danışmanın yüküne, öğrencinin özellikle zorunlu derslerdeki akademik performansına ve CGNO'ya göre yapılacaktır. Ancak tezli programa geçiş için Enstitü tarafından onaylandıktan sonra, öğrencilerin Ekle-Bırak döneminde Yüksek Lisans (500 ve 8XX) derslerine kayıt olmalarına izin verilecektir.


Transferring from a Non-Thesis Option to a Thesis Option within the Program Requirements


Based on the number of graduate students in the programs and the thesis load of the faculty members, the necessary requirements, starting from 2021-2022 spring semester, for transferring a student from a non-thesis option to a thesis option within the program are listed below:

  1. The following list of courses  should successfully be completed in the first two semesters:

Actuarial Sciences:           IAM546, IAM547, IAM582, IAM583

Scientific Computing*:      IAM561, IAM562, IAM566, IAM572

Financial Mathematics:    IAM520, IAM522, IAM 524, IAM541

Cryptography:                     (at least four of the following) IAM501, IAM503, IAM504,  IAM511, IAM512

     2. The GPA of the above listed courses should be 3.25 or more**,

     3. A signed document from the faculty member who agrees to advise/supervise the thesis, and if needed, specifying to co-advisor of the thesis (In case the advisor faculty member is from outside the Institute, it is recommended that the co-advisor be             from the program faculty members.),

     4. The thesis topic and a short thesis proposal approved by the thesis supervisor.

In the transition to the thesis program, the thesis advisory loads of the faculty members, the CGPA of the students and their success in the compulsory courses are taken into consideration.

Students registered in a non-thesis option who fulfills the requirements can apply for transferring from a non-thesis to a thesis option within the same program.

(*),(**) Scientific Computing program students admitted (including all amnesty laws) to the program Fall 2022 or later will be required to have completed: IAM 561 and IAM 562 with at least letter grade BB and a CGPA of at least 3.25 at the applied semester.


Application


Students who satisfy the requirements have to make a formal application attached by an unofficial transcript by filling in the form and returning it to the Institute Secretary Office  up to last day of  the first week of the semester. The Application Form for the Transfer to the Thesis Option (in Turkish) request includes 

  1. Appeal to change status,
  2. Name of the faculty member who agrees to conduct the thesis,
  3. Title of the research topic,
  4. Approval and signature of the supervisor.

Evaluation and admission of these applications will be based on the load of the supervisor, academic performance of the student, especially in core courses, and the CGPA. Only after the Institute approval for the transfer to the programme with thesis option, students will be allowed to register to MSc courses (500 and 8XX) during the Add-Drop period.


Last Updated:
27/09/2022 - 13:27