Director


  A. Sevtap Selçuk Kestel (Prof. Dr.)   

   E-mail: skestel[at]metu.edu.trAssociate Directors


  Ertan Onur (Prof. Dr.)

  E-Mail: eonur[at]ceng.metu.edu.tr           

  Önder Türk (Assist. Prof. Dr.)   

  E-Mail: oturk[at]metu.edu.trAcademic Board of the Institute


  A. Sevtap Selçuk Kestel (Prof. Dr.)           

  E-mail: skestel[at]metu.edu.tr               

  Ertan Onur (Prof. Dr.)

  E-Mail: eonur[at]ceng.metu.edu.tr  


  Ferruh Özbudak (Prof. Dr.)       

  E-Mail: ozbudak[at]metu.edu.tr                

  Önder Türk (Assist. Prof. Dr.)  

  E-Mail: oturk[at]metu.edu.tr


  Hamdullah Yücel (Assoc. Prof. Dr.)     

  E-Mail: yucelh[at]metu.edu.trAdministrative Committee of the Institute


  Seza Danışoğlu (Assoc. Prof. Dr.)              

  E-Mail: seza[at]metu.edu.tr  

  Serdar Göktepe  (Assoc. Prof. Dr.)     

  E-mail: sgoktepe[at]metu.edu.tr


  A. Sevtap Selçuk Kestel (Prof. Dr.)             

  E-mail: skestel[at]metu.edu.tr

  Ertan Onur (Prof. Dr.)

  E-Mail: eonur[at]ceng.metu.edu.tr  


  Nil İpek Şirikçi (Assist. Prof. Dr.)                

  E-mail: sirikci[at]metu.edu.tr

  Önder Türk (Assist. Prof. Dr.)  

  E-Mail: oturk[at]metu.edu.tr