IAMINSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR

 

 

A- KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

 

 1. Yüksek lisans programına; 4 yıllık bir lisans programından mezun veya mezun olmaya aday olanlar ve Tablo B'deki kriterleri sağlayanlar
 2. Lisans sonrası doktora programına; 4 yıllık bir lisans programından mezun veya mezun olma aşamasında olanlar (lisans GNO ≥ 3.00) ve Tablo B'deki kriterleri sağlayanlar
 3. Doktora programına; yüksek lisans programından mezun veya mezun olma aşamasında olanlar ve Tablo B'deki kriterleri sağlayanlar

başvuru yapabilir.

 

B- BAŞVURU YAPILABİLECEK PROGRAMLAR

 

TABLO A

ANABİLİM DALLARI / PROGRAMLAR KISALTMALAR DERECELER
Kriptografi / Cryptography CRYP Y.L.(1,2)/D./L.S.D.
Bilimsel Hesaplama / Scientific Computing SC Y.L.(1,2)/D./L.S.D.
Finansal Matematik / Financial Mathematics FM Y.L.(1,2)/D.
Actuarial Sciences ACSC Y.L.(2)

 

(1) Tezli Yüksek Lisans, (2) Tezsiz Yükek Lisans (YL) Yüksek Lisans (LSD) Lisans Sonrası Doktora (D) Doktora

 

C- PROGRAMLARA BAŞVURU KRİTERLERİ

 

TABLO B

EABD Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri Doktora Başvuru Kriterleri
CRYP - FM - SC - ACSC
 • İYS >= 65
 • ALES-say ≥ 75 veya GRE-quant. ≥ 713
 • Referans Mektupları ≥ 3
 • Niyet Mektubu (Online formun içinde)
 • İYS >= 65
 • ALES-say ≥ 80 veya GRE-quant. ≥ 731
 • Referans Mektupları ≥ 3
 • Niyet Mektubu (Online formun içinde)

 

D- BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR

Başvuru tarihleri Akademik Takvimde belirtilir.

Not: İlkbahar dönemi için Uygulamalı Matematik Enstitüsüne başvuru alınmamaktadır.

 

E- BAŞVURU NASIL YAPILIR

Başvuru internet ortamında yapılır. Programı kullanabilmek için bir e-posta adresinizin olması gerekir. Şayet e-posta adresiniz yok ise internet ortamında servis sağlayıcılardan birine başvurarak böyle bir adres temin etmelisiniz. Bu adresin en az 6 ay süre ile geçerli olması gerekir.

İnternet üstünden Lisansüstü programa ilk kez başvuruda bulunuyorsanız, bir başvuru numarası ve giriş kodu almanız gerekmektedir. Başvurunuzun aşamalarını daha sonra bu başvuru numarası ve giriş kodu ile takip edebilirsiniz.

Başvuru "OTURUMU BAŞLAT"a basılarak başlatılır (bkz. F-Başvuru Oturumunda Yapılması Gerekenler).

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Freeze" edilir ve bir çıktısı alınır. Alınan çıktının üzerine bir adet fotoğraf yapıştırılması ve istenen diğer belgelerle (bkz. G- Başvuru tesliminde istenen belgeler) birlikte yukarıda belirtilen son başvuru tarihine kadar,

ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü, FEF- Dekanlığı, 2. Kat, Üniversiteler Mah.Dumlupınar Blv.No:1 06800, Çankaya Ankara,

adresine postalanması ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili bilgilendirme (evrakların tamam olup olmadığı, işleme alınıp alınmadığı, eksik veya hatalı olması, vb.) belgelerin Enstitüye ulaşmasından sonraki 7-10 gün içinde adresinize e-posta ile yapılmaktadır. Belgelerin sunulduğu tarihten başlayarak, on beş gün içinde adresinize böyle bir ileti gelmemiş ise, durumunuzu Enstitüden sorabilirsiniz.

Enstitü Faks No : 0 312 210 29 85 Enstitü e-posta : wwwiam@metu.edu.tr

 

F- BAŞVURU OTURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

İnternet üzerinden lisansüstü programlara başvuru yapmak için "OTURUMU BAŞLAT" kısa yolu takip edilmelidir. Programı kullanabilmek için bir giriş koduna (entry code) ve başvuru numarasına (application number) ihtiyaç vardır. Sayfaya ilk girişte "obtain entry code" düğmesine basılarak bu numaralar temin edilir. Size verilen giriş kodu ve başvuru numarası e-posta adresinize gönderilecektir. Bu numaraları ve size gönderilen e-postayı kendi güvenliğiniz için özenle ve gizlilik içerisinde muhafaza ediniz.

Başvuru İşleminin aşamaları;

 

1- Kişisel Bilgiler

Adayların TC Kimlik No.suna (Yabancı Uyruklular için pasaport no.) ihtiyaç duyulmaktadır. Burada istenenler Nüfus Cüzdanındaki/Pasaporttaki bilgilerle aynı olmalıdır. Kimlikte bir değişiklik olmuş ise (soyadı değişikliği gibi) ilgili yerde belirtilmelidir. Sonuçlar adrese posta yolu ile iletildiğinden sabit adres mutlaka belirtilmelidir.

 

2- Akademik Bilgiler

Burada, en son mezun olunan yüksek öğretim kurumundan başlayarak geriye doğru, geçirilmiş bulunan tüm yüksek öğrenim evreleri, eğitim kursları ve benzerlerinin tarih sırasıyla girilmesi istenmektedir. Bunu yaparken her evrenin başlama ve (henüz sürüyorsa, beklenen) bitiş tarihleri ve her biri sonunda kazanılmış olan belge özenle ve eksiksiz olarak belirtilmelidir. Sıralanan evreler için belirtilen 'genel not ortalaması', değerlendirme tabanıyla birlikte (75 /100 veya 3.50/4.00 gibi) belirtilir. Başvuru yapıldığı sırada bir eğitim programı sürdürülüyorsa, buraya tamamlanmış olan en son döneme göre hesaplanmış genel not ortalaması, dönemi belirtilerek yazılmalıdır.

Eğer mezun olduğunuz okul listede yer almıyorsa ms-phd@metu.edu.tradresine e-posta göndererek eklenmesini isteyiniz.

 

3-Lisansüstü Sınavlar

ALES (veya ETS tarafından verilen "GRE-General"(yabancı uyruklu öğrenciler için)) sonuçları ilgili yerlerde belirtilmelidir. GRE'nin ODTÜ kurum kodu 0692-4 dür. Bu sınav(lar)a ait başvuru numarası (T.C.Kimlik Numarası) özenle girilmelidir. Belgelerin geçerlilik sürelerini görmek için [J4] notuna bakınız.

GRE 'Educational Testing Services' tarafından verilen bir sınavdır. Başvuru yapıldıktan bir hafta içinde sınav verilmektedir. Sınav sonucunun öğrenilmesi ve adaya ulaşması yaklaşık 1 ayı bulmaktadır. Gerekli bilgi URL: http://www.ets.org/ , Adres: Türk Ameriken Derneği Cinnah Cad No 20 Ankara ,Tel: +90 312 426 26 44 adresinden öğrenilebilinir.

ÖNEMLİ NOT: Geçerli GRE/ALES sınav sonuçları olmadığı takdirde başvuru kabul edilmemektedir.

ALES ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılan bir sınavdır Başvuru tarihleri genellikle Ekim ayının ilk yarısı ve Mart ayının ilk yarısı olmaktadır. Sınav Kasım ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Gerekli bilgi ÖSYM adresinden öğrenilebilinir. -http://www.osym.gov.tr/phone:+90 312 298 80 00

 

4-İngilizce Yeterlik Sınavları

İngilizce dilindeki yeterlilik düzeyini kanıtlamaya yarayacak sınavların (ODTÜ-İYS, TOEFL vb.) sonuçları girilmelidir. Belgelerin geçerlilik süresi 2 tam yıldır. TOEFL'ın ODTÜ kurum kodu 0692-189 dur.

 

İngilizce Yeterlik Sınavları

TOEFL 'Educational Testing Services' tarafından verilen bir sınavdır Başvuru yapıldıktan bir hafta içinde sınav verilmektedir.Sınav sonucunun öğrenilmesi ve adaya ulaşması yaklaşık 1 ayı bulmaktadır. Gerekli bilgi; URL: http://www.ets.org/ , Adres: Türk Amerikan Derneği, Cinnah Cad. No 20 Ankara ,Tel: +90 312 426 26 44 adresinden öğrenilebilinir.
METU-EPE(İYS) Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından ODTÜ'de verilen bir sınavdır. Her dönemin başlangıcında verilmektedir. Sınavlar genellikle Ocak, Haziran ve Eylül ( Akademik Takvim) aylarında olmaktadır. Gerekli bilgi için Öğrenci İşleri 'ne başvurulabilinir.
IELTS 'British Council' tarafından verilmektedir. Gerekli bilgi; URL: https://www.britishcouncil.org/, Adres: Karum İş Merkezi 5. Kat Kavaklıdere Ankara, Tel: + 90 312 455 36 00 adresinden öğrenilebilinir.

ÖNEMLİ NOT: Geçerli ODTU-IYS/TOEFL/IELTS sınav sonuçları olmadığı takdirde başvuru kabul edilmemektedir.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

 • Bu sınavlarda alınan notlar iki yıl için geçerlidir. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. (17.2.2004 tarih ve 2004/3-3 nolu Üniversite Senatosu kararı)

2 Mayıs-22 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan başvurularda en erken 2 Mayıs 2010 tarihli İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL, IELTS,İYS) kabul edilir.

 • Son dört dönem içinde en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup aynı veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. (17.2.2004 tarih ve 2004/3-3 nolu Üniversite Senatosu kararı)

2 Mayıs-22 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılan başvurularda en erken 2010-2011/1. dönemi ve/veya sonrasında lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilerden İngilizce yeterliklerini belgelemeleri istenmez.

 

5- İş tecrübesine İlişkin Bilgiler

Bu kısımda askerlik dahil, çalışma tecrübesi var ise çalışılan yerler ve görevler belirtilmeli, verilen bilgiler Görev / Kuruluş / Kuruluş Adresi (Şehir ve Ülke) / Başlama-Ayrılma Tarihi (Çalışma Süresi) formatında girilmelidir.

 

6- Başvurulacak Program

Başvuru yapılacak EABD/program Tablo-B'den seçilir.

  
7- Referans Mektubuna İlişkin Bilgiler

Başvuru için üç referans mektubu istenmektedir.

 1. Halen lisans öğrencisi olanların bu mektupları kendilerini en iyi tanıyan öğretim üyelerinden;
 2. Doktora başvurusu yapanların, mektuplardan birini yüksek lisans tez danışmanından, diğerlerini ise jüriye girilmiş ise jüri başkanından veya üyelerinden;
 3. Adayın, belirli bir süredir çalışıyor ise mektuplarından birini işyerindeki amirlerinden alması beklenmektedir.

 

8-Niyet Mektubu

Niyet mektubunda önce, başvurulan programa yönelik kısa bir özgeçmiş yer almalı, daha sonra; lisansüstü çalışma yapmaktaki amaçlar, program alanı içinde özel ilgi duyulan konular ve varsa, bu yönde yapılan çalışmalar, kazanılan ödül ve/veya burs, sunulan bildiri ve/veya yapılmış olan yayınlar ayrı ayrı belirtilmelidir. Niyet mektubu on-line başvuru formunun içinde yer almalıdır. Ayrılan kısmın yetmemesi durumunda ek bir sayfa ile verilebilinir.

 

9-Destek Kaynağı:

Burada, program süresince sağlanılacağından emin olunan maddi destek ve/veya bunun kaynağı belirtilir. Kesin bir maddi destek gösterilemiyorsa, adayın bu süreçte geçimini ne şekilde sağlamayı planladığını belirtmesi gerekmektedir.

 

10- Bilgilerin Kontrolü

"Check" düğmesine basıldığında "Personal Profile Information" ve "Program Application" kısmında girilmiş bulunan bilgiler görülebilir ve kontrol edilebilir.Tüm bilgilerin doğru olduğu tekrar kontrol edildikten sonra "Freeze" düğmesine basılarak dondurulmalıdır. Ekranda çıkan form "Final Copy/Kesinleştirilmiş Kopya" dır. "Freeze" düğmesine bastıktan sonra "Personal Profile Information" ve programa ilişkin hiç bir bilgi değiştirilemez.

 

11- Başvuru Formunun Basımı

"Freeze" edilmiş başvurudan "Print" düğmesine basılarak (ya da web tarayıcısındaki file/dosya seçeneğinden print/yazdır seçeneği kullanılarak) "Final Copy" den temiz bir çıktı alınır. Bu şekilde elde edilen başvuru formuna fotoğraf yapıştırılmalı ve son sayfada gösterilen kısım imzalanmalıdır.

İmza, çıktısı alınan "Final Copy"deki bilgiler ile sisteme girilmiş olan bilgilerin aynı ve doğru olduğunu kabul anlamındadır. Bu nedenle, "Final Copy"de yer alan bilgilerle sisteme girmiş olduğunuz bilgiler arasında hiçbir farklılık olmamalıdır. "Final Copy" üzerinde sonradan herhangi bir düzeltme yapılmamalıdır.

 
G- BAŞVURU TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER

 

Dosyada;

1- Başvuru Formu İnternetten "Freeze" edildikten sonra "Final Copy" olarak alınan çıktının üzerine bir adet fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış olan formdur. "Freeze" etmeden alınabilecek ara kopya, "Working Copy" geçerli değildir.

 

2- ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi [J3.a.b.] (onaysız fotokopisi)

 

3- İngilizce Yeterlik sonuç belgesi (onaysız fotokopisi)

 

4- Not Çizelgesi (leri) (okul veya noter onaylı) Not Çizelgesi (leri) (transkript), mezun olunan Üniversitenin/lerin Öğrenci İşleri veya ilgili biriminden okul veya noter onaylı olarak temin edilir. Öğrenim tamamlanmış ise iki kopya temin edilmesi önerilir. (Başvuru için tek kopya yeterli olmakla birlikte, ikinci kopya programa kabul edilme durumunda kayıt sırasında gerekli olacaktır.) ODTÜ mezunları veya mezun adayları için, transkript okul kopyası yerine öğrenci kopyası (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınmış) olabilir.

 

5- Üç adet referans mektubu Referans mektubu için gerekli formlar internet üzerinden "Referans Mektubu / Recommendation Letter"dan indirilerek ilgili kısımlar tarafınızca doldurularak, doldurulmak üzere ilgili kişilere birer adet küçük mektup zarfı içerisinde verilmelidir. Mektup zarflarının referansı veren kişiler tarafından kapatılmış ve arka kapak yapışma yeri üzeri imzalanmış olarak verilmesi gerekmektedir [J2].

 

6- Başvuru ücreti ödendi belgesi aslı Her program başvurusu için ayrı bir başvuru ücreti ödenmelidir. Başvuru harcı yatırılabilecek banka şubeleri ve hesap numaraları aşağıda verilmektedir.

 1. Türkiye İş Bankası ODTÜ Şubesi 431564 numaralı hesap,
 2. Vakıflar Bankası ODTÜ Şubesi 2000102 numaralı hesap,
 3. Yapı ve Kredi Bankası ODTÜ Şubesi 72415359 numaralı hesap,
 4. Garanti Bankası ODTÜ Şubesi 00483-6201891 numaralı hesap,
 5. Akbank ODTÜ Şubesi 24689-01 numaralı hesap

 

7- Nüfus Cüzdanı/ Pasaport (onaysız fotokopisi)

Başvuru ücreti:

 1. TC uyruklu adaylar için 80 TL
 2. Yabancı uyruklular için 65 $

Başvurularda eksik belge kabul edilmemektedir.

Posta ile yapılan başvurularda evrakların A4 veya daha büyük boyuttaki zarflara konulmalı ve zarfın üst kısmına isim, başvurulan program ve gönderilen belgelerin listesi yazılmalıdır.

 

Başvuru evrak teslim adresi

 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

FEF DEKANLIK BİNASI, 2. Kat,

ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BLV., 06800

ÇANKAYA / ANKARA / TÜRKİYE

 
H- BAŞVURU SONUCUNUN ÖĞRENİLMESİ

Başvuru sonuçları (kabul/red) akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü tarafından başvuruda belirtilen yazışma adresine mektup ile gönderilmemekte, elektronik posta ile sonuç bildirilmektedir.

Başvuru aşamaları internet üzerinden "entry code" ve "application number" kullanılarak ve "status" düğmesi tıklanarak da görülebilmektedir.

Sonuçlar Enstitü tarafından herhangi bir yerde topluca ilan edilmemektedir. Gerektiği durumlarda durumunuzu Enstitüden sorabilirsiniz.

Enstitü Tel No: 0 312 210 56 01

Enstitü Faks No : 0 312 210 29 85

 

I- SIKCA SORULAN SORULAR

 

1- Oturumu başlatmak için "entry code" ve "application number" nasıl alınır?

Bu kod ve numarayı elde etmek için "obtain entry code" butonuna basılmalı ve istenen bilgiler doldurulmalıdır. Size verilecek kişisel giriş kodu ve başvuru numarası e-posta adresinize iletilecektir.

 

2- "entry code" kaybedilirse ne yapılmalıdır?

Giriş kodu kaybedildi ise "forget entry code" butonuna basılmalı ve istenen bilgilere göre hareket edilmelidir.

 

3- Kimlik bilgileri yanlış/noksan ise nasıl düzeltilebilir? (ODTÜ öğrencileri / mezunları)

İsim doğru ise bilgi girişine devam edilerek başvuru tamamlanmalı ancak paralelinde ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na nüfus cüzdanının/pasaportun bir fotokopisi ile birlikte yanlışlığın/noksanlığın düzeltilmesini isteyen bir dilekçe verilmelidir.

 

4- Başvuru "Freeze" edilemiyorsa ne yapmalıdır?

Bu durum zorunlu alanlara ilişkin bilgi girişi yapılmadığı zaman oluşmaktadır. Bu nedenle zorunlu alanlar bilgisi mutlaka doldurulmalıdır.

 

5-İngilizce yeterlik sınavına başvurmadan lisansüstü programlara başvuru yapılabilir mi?

Ancak geçerli İngilizce yeterlik sınav sonucu ile başvuru yapılabilinir.

 

6-ALES sınavına başvurmadan lisansüstü programlara başvuru yapılabilir mi?

Ancak geçerli ALES sınav sonucu ile başvuru yapılabilinir.

 

7-İngilizce Yeterlik ve ALES sınavlarından geçerli not alındığını belgelemeden başvuru yapabilir mi?

Bu durumlarda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

 

8-Yanlış bilgi girişi yapılarak "freeze" edilmişse başvuru nasıl düzeltilebilir?

Yanlışlığı belirten bir dilekçe (e-posta adresi belirtilerek) başvuru adresine iletilmelidir. Dilekçe değerlendirilerek hatanın adayın kendi ihmal ve dikkatsizliği yüzünden oluşup oluşmadığına karar verilir. Yapılacak işlem adaya e-posta ile bildirilir. Adayın ihmali söz konusu ise, isteğin işleme konulması ancak yeniden başvuru ücretinin yatırılması halinde mümkün olabilmektedir.

 

9-"Final Copy"de değişiklik yapılabilir mi?

"Final copy"ye atılan imza, hem alınan çıktıdaki, hem de bilgisayar ortamında girilen bilgilerin aynı olduğunu ve doğruluğunu beyan etmektedir. Çıktı ile bilgisayar ortamındaki bilgiler aynı olmak zorundadır. Bu nedenle çıktı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

 

10-"Final Copy"çıktısının formatı bozuksa ne yapılabilir?

"Final copy"den çıktı alındığında bir bozukluk oluyor ise, sonuç bir kez de farklı bir baskı cihazından alınmalıdır. Kesme/yapıştırma yöntemi ile format düzeltilmesi yapılmamalıdır.

 

11-Başvuru ücreti geri alınabilir mi?

Değerlendirmeye alınan veya alınmayan başvurular için belge ve ücret geriverilmez. Çeşitli sorunlar (örn: başvuru kriterlerinin sağlanamaması) sebebiyle başvurudan vazgeçilmesi sonucunda da ücret iadesiyapılmamaktadır.

 

12- Başvuru sırasında olabilecek teknik hatalar için nereye başvurulabilinir?

Başvuru yaparken oturumda olan teknik hatalar ve sorular için ms-phd@metu.edu.tr adresine e-posta ile başvurulabilir.

 

13- Birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırabilinir mi?

Birden fazla lisansüstü programa başvurulabilir ve kabul alınabilir. Ancak sadece bir tek lisansüstü programın kayıtlı yaptırılabilinir.

 

14-.Mezun olunan okul/ alan listede yoksa ne yapmalıdır?

Bakınız F2

 

15 Başvuru ücreti posta yolu ile gönderilebilinir mi?

Başvuru ücreti sadece banka havalesi ile kabul edilmektedir.

 
J- NOTLAR ve AÇIKLAMALAR

[1] (a) İngilizce dil sınavı olarak ÜDS ve KPDS sınavları kabul edilmemektedir.

(b) Son 4 dönem içinde en az bir dönem ODTÜ'de Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olup, aynı veya başka bir Yüksek Lisans veya Doktora programına yeniden kabul edilenlerin eski İngilizce yeterlik belgeleri geçerlidir.

Ancak TOEFL 192 den 213 puana çıkarılmış olduğu için, Üniversitemiz öğrencilerinin daha önce almış oldukları TOEFL puanının 213 olması gerekmektedir.

Sınav ODTÜ-İYS ise başvuru veya sonuç belgesi fotokopisi istenmez. Başvuru aday numarasının girilmesi yeterlidir.

(c) Lisans ve Lisansüstü öğrenciler için ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavları eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.

 

İngilizce yeterlik sınavları eşdeğerlik tablosu

ODYÜ YDYO-İYS TOEFL İBT TOEFL CBT TOEFL eski TWE IELTS
65 79 213 550 4 6,5
70 86 227 567 4 7,0
75 96 243 590-593 4,5 7,5
80 103 257 613 5 8,0

  

[3] (a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Lisansüstü başvurularında, GRE sınavında sadece sayısal puanının dikkate alınmasına ve ALES-say taban puanı olan 75'e karşılık GRE eşdeğer taban puanının sayısal-713, ALES-say puanı 80'e karşılık GRE eşdeğer puanın sayısal-713 olarak alınmasına karar verilmiştir. (15.08.2005 tarihli Genel Kurul kararı) Herhangi bir Anabilim Dalı yüksek lisans programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir yüksek lisans programına kabul edilen, ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin, (en fazla bir yarıyıl ara vermesi koşuluyla) yeniden LES/ALES'e girmelerine gerek olmadığı uygun bulunmuştur. (17.12.2004 tarihli Genel Kurul kararı)

(b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.8.2005 tarihli Genel Kurulunda karar verilen ALES eşdeğeri GRE değerleri esas alınarak ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nce hazırlanan ALES-GRE eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.

 

'ALES-GRE eşdeğerlik tablos'u

 

ALES GRE ALES GRE ALES GRE
55 610 69 694 85 749
56 618 71 699 87 754
57 625 72 703 88 759
58 633 73 708 89 763
59 640 75 713 91 768
60 648 76 717 92 772
61 655 77 722 93 777
63 663 79 726 95 782
64 670 80 731 96 786
65 678 81 736 97 791
67 685 83 740 99 795
68 690 84 745 100 800

 
GRE eşdeğerlik tablosu - Eski / Yeni

 

Bu puanlar yaklaşık değerler olarak kabul edilmelidir. Yıllara göre ALES ve GRE ağırlıklı puanları (ortalamalar ve standart sapma değerleri) farklılıklar göstermektedir.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar sahip oldukları sınav sonuçları ile (GRE veya ALES) başvurmalıdırlar. Gerektiğinde LES-ALES dönüşümü EABD'lerce yapılmaktadır. Başvuru kabul kriterlerinde her iki sınav için de geçerli minimum değerler belirtilmektedir.

 

[4] (a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 26.06.2009-018756 sayılı kararına göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Herhangi bir üniversitede lisansüstü öğrencisi iken en fazla bir yarı yıl ara verilmiş ise, eski LES/ALES sınav sonucu, EABD'nin kriterlerini sağlaması durumunda başvuru için geçerlidir. Gerekli ALES puanları yüksek lisans programlarında en az 75, doktora programlarında en az 80, lisans sonrası doktora programlarında en az 80'tır.

Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE, Türk uyruklu öğrenciler için ALES sonuçları istenir. GRE sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

ÖYP için istenen belgeler

1- Başvuru Formu

2- ALES sonuç belgesi

3- İngilizce sonuç belge

4- Not Çizelgesi (leri)

 
Başvuru evrak teslim adresi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

FEF DEKANLIK BİNASI, 2. Kat,

ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI, 06800

ÇANKAYA / ANKARA / TÜRKİYE