IAMINSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS
Kendiliğindenlik ve Tasarım Ekseninde Oyunlar Kuramı
Semih Koray
Bilkent Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü
Place: IAM S212
Date/Time: 25.04.2017/ 16:00-17:00
Abstract: Oyunlar kuramı, genellikle Oskar Morgenstern ve John von Neumann’ın 1944’te yayımlanan “Game Theory and Economic Behavior” başlıklı  itabıyla başlatılır. Daha önceleri aralarında Emil Borel ve J. von Neumann’ın da bulunduğu kimi matematikçiler tarafından oyunlar kuramı kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalar yapılmıştır. Ama önemli teoremleri olmayan bir alan, matematikte “özerkliğini” ilan edemez. Oyunlar kuramının ilk önemli teoremi, von Neumann’ın Minimaks Teoremi’dir. John Nash’in doktora tezini oluşturan “işbirliksiz dengelerin varlığı” teoremi de, oyunlar kuramının doğuş sürecinin bir parçasıdır. Princeton Üniversitesi Matematik Bölümü’nde hayata gelmiş olan oyunlar kuramından, doğumunu izleyen ilk yıllarda, diferansiyel ve
integral hesabın Newton kuramına yaptığı katkının bir benzerini iktisat kuramına yapması beklenmekteydi. İktisadi aktörlerin tam rekabet altında kendiliğinden davranışlarına ilişkin bu beklentinin gerçekleştiği söylenemez. Öte yandan, oyunlar kuramı tasarım açısından yeni ufuklara yol açmıştır. Bu konuşmada oyunlar kuramının geleceğine ilişkin öngörüler, kendiliğindenlik ve tasarım ekseninde ele alınacaktır.
A. N. Kolmogorov ve Olasılık Teorisine Katkıları

Tahir Hanalioğlu (Khaniyev)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı


Click for Presentation PDF

Place: IAM - S212

Date / Time:  28.03.2017 / 15:40

Abstract: Sunumda 20. yüzyılın en büyük matematikçisi sayılan A.N. Kolmogorovun hayatından parçalar anlatılacaktır. Ayrıca, olasılık teorisinin oluşumundaki kıyaslanamaz katkıları vurgulanacaktır. Bununla birlikte, konuşmacı Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Matematik Bölümündeki öğrencilik yıllarındaki Kolmogrov ile ilgili anılarını paylaşacaktır.

20. Yüzyılın Başlarında ‘Fonksiyonel Analiz’
Aydın Aytuna
METU, Institute of Applied Mathematics
Place: IAM S212
Date/Time: 28.02.2017/ 15:40-16:30
Abstract: Bu popüler matematik/tarih konuşmasında, geçen yüzyılın başlarında ortaya çıkan ''Hilbert Uzayları'' nın kısa bir doğuş öyküsü ele alınacaktır.
Optimization for Big-Data Analytics: Multi-Group Data Classification with

Mathematical programming

Metin Türkay

Koc University

Click for Presentation PDF

Place: IAM - S209

Date / Time:  04.01.2017 / 13:40

Abstract: Data classification is an approach for predicting the class of incoming instances by using the models constructed based on a data set with known class memberships. The first phase in data classification is the training phase where a set of classification rules are constructed using the training set of data. Class membership of the instances in the training set are known and classification rules try to infer relations among the classes and the attribute values of the data instances. Attributes represent the characteristics of an instance and is known both for training and test data set. In the second phase of data classification attribute values of test data instances are used to predict their class membership via the classifier that is built in training phase and this phase is called the testing phase.In this seminar, we focus on solving multiclass data classification problems based on an hyper-boxes approach presented by Uney and Turkay (2006) that has been attracting a lot of attention recently. We enclose data set of each class by hyper-boxes that can be represented by upper and lower bounds of attributes. An error function is minimized by a mixed integer linear programming problem to construct the hyper boxes that represent different classes. The goal is to separate the classes using minimum number of hyper boxes and misclassified points. The solution of the mathematical programming model provides a classifier that is used to label the class membership of new coming samples. We first present the main approach and illustrate the effectiveness on a variety of benchmark problems. The extensions of this approach to handle big data and also improve the computational performance will be discussed.

Henri Poincaré’nin Günümüz Bilimine Işık Tutan Katkıları ve Matematik Felsefesi

Prof. Dr. Turgut Önder

Department of Mathematics,

METU

Place: IAM - S211

Date / Time:  07.12.2016 / 13:30

Abstract: 19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzdeki bir çok kuram ve buluşun öncülüğünü yapan Henri Poincaré matematiğin hemen her dalına katkılarda bulunmuş belki de son matematikçi olarak bilinir. Buna ek olarak Poincaré, fizik, astronomi gibi alanlara da önemli  katkılar yapmış, tüm bunların

yanında bilim ve felsefe üzerine de pek çok  kitap yazmıştır. Bu genel konuşmada  Poincaré’nin söz konusu öncü katkılarından,  bunun yanında matematiğe ve daha da genel olarak bilime ilişkin felsefi görüşlerinden
söz edilecektir.

Poster için tıklayın.

Solo Keman Resitali

Eğreti İnci, Kızıl Rahip & Dört Mevsim

Prof. Dr. M.Orhan Ahıskal

Place: IAM - S209

Date / Time:  12.05.2016 / 13:40

Abstract: Mimaride barok kavramının ortaya çıkışı ve bu kavramın müzik alanı tarafından benimsenmesi, İtalyan yarımadasında Venedik’in sanatsal konumu ve dönemin en ünlü bestecilerinden Venedikli “Antonio Vivaldi” ve Barok dönemin belki de en ünlü eseri La Quattro Stagioni’nin ilk program müziği olması açısından önemi anlatıldıktan sonra, ikinci kısımda da Dört Mevsim’in tasvirleri görseller eşliğinde tek tek anlatılacaktır.

Discovery of the Universe and Kepler’s Law

Azize Hayfavi

IAM, METU

Place: IAM - S209

Date / Time:  21.04.2016 / 13:40

Abstract: An outlook of the space we leave within will be described and Kepler’s laws for the planets will be given in this talk.

Cyberspace: The Fifth Domain of Warfare

Halil Kemal Taskin

IAM, METU

Place: IAM - S209

Date / Time:  14.04.2016 / 13:40

Abstract: CCyberspace is a virtual interconnection of people through computers and telecommunication, without limits of physical geography. In this talk, the various aspects of cyberspace such as cyber security, warfare, espionage and crime will be discussed. Also, recent developments in the area and major events including cryptography based attacks will be discussed

 

Model Order Reduction

Bülent Karasözen

IAM & MATH, METU

Place: IAM - S209

Date / Time:  10.03.2016 / 13:40

Abstract: Reduced order modelling has been agained in the last two decades a growing interest in computational science and engineering. It plays an important role in high performance computing in the fields ranging from mechanical to electronic engineering, the basic and applied sciences, including neuro-sciences, medicine, biology and finance. In this talk, applications of reduced basis techniques are presentened for parameterized partial differential equations in fluid flow, option pricing and optimal control.