IAMINSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS


ALL FORMS

 

ÖNEMLİ NOT                                                                                                                                        

 

  1. Enstitü desteği ile yurtiçi ya da yurtdışı konferans katılımı sağlanıyor ise Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek Formunun doldurulması gerekmektedir.
  2. Konferansa katıldığınızı belgeleyip, konferans ücretini alabilmek için "konferans katılım belgesi"'nin ilgili kişinin imzası ve kaşesi ile birlikte parayi ödediğinize dair makbuzu enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

ÖYP/BAP FORMLARI                                                                                                                          

 

 

Y. LİSANS/DOKTORA PROGRAMI İLE İLGİLİ FORMLAR                                                             

 

 

DOKTORA PROGRAMI İLE İLGİLİ FORMLAR                                                                               

 

 

DERSLERLE İLGİLİ FORMLAR                                                                                                        

 

 

ORTAK DANIŞMAN İLE İLGİLİ FORMLAR                                                                                      

 

 

TEZ ÖDÜLLERİ İLE İLGİLİ FORMLAR                                                                                            

 

 

DİĞER FORMLAR